Naturdannelse: Børn skal have et forhold til naturen

Skrevet af Friluftsrådet

Friluftsrådet får 2,7 millioner kroner af AAGE V. JENSEN NATURFOND til et nyt projekt, der skal få flere børn til at blive fortrolige med naturen og have en konkret viden om den.

Når børn undersøger skovbundens insektliv, lytter til fuglene eller mærker sandet mellem tæerne, er det oplevelser, der bliver siddende i os, når vi vokser op.

Det viser en undersøgelse af danskernes friluftsliv (Friluftsrådet 2017), der konkluderer, at mere end 75% af de friluftsaktive danskere har været vant til at komme i naturen fra barnsben.

Derfor vil Friluftsrådet med et nyt projekt, støttet af AAGE V. JENSEN NATURFOND, undersøge, hvordan civilsamfundsorganisationer i Danmark kan understøtte børns naturdannelse, så de får en forståelse af naturen, får et personligt forhold til den og får lyst til at bruge og passe på den – også når de vokser op.

”Det er helt afgørende, at børn får natur og friluftsliv ind med modermælken. Hvis vi har fået et godt forhold til naturen i barndommen, er vi også mere tilbøjelige til at passe på den, når vi bliver voksne. Naturdannelse af børn er vigtig, ikke kun fordi det kan udvikle og styrke børnene fysisk og socialt, men også fordi de får en grundlæggende forståelse af, at vi skal tage vare på vores natur og miljø”, siger Niels-Christian Levin Hansen, formand i Friluftsrådet.

“Det er i barndommen, vores kærlighed til naturen bliver grundlagt”, siger direktør Anders Skov i AAGE V. JENSEN NATURFOND, og fortsætter: “Levet erfaring og autentiske oplevelser er en forudsætning for, at den boglige viden udvikler os som mennesker. Vi skal se, lytte og føle for at få et forhold til naturen. Denne erkendelse har fået Naturfonden til at donere penge til dette første skridt i projektet for en større samlet indsats for børn og natur”.

Udlandet skal inspirere civilsamfundets organisationer

I projektet Børns Naturdannelse vil et ekspertpanel udvikle anbefalinger til, hvordan civilsamfundets organisationer bedst kan øge børns naturdannelse. Ekspertpanelets arbejde vil bygge på en forudgående kortlægning af danske og internationale erfaringer på området.

”Vi har brug for at blive klogere på feltet og skabe et godt fundament for de indsatser, som civilsamfundsorganisationer igangsætter i fremtiden. Vi håber, det vil være med til at inspirere medlemsorganisationer til at tage endnu mere del i arbejdet med at gøre de opvoksende generationer fortrolige med naturen”, siger Niels-Christian Levin Hansen.

En vigtig del af projektet er blandt andet at afdække, hvilke internationale erfaringer der findes på området og hvordan de kan bruges i en dansk kontekst.

Færre børn i naturen

Desværre kommer børn mindre ud i naturen, end tidligere. En undersøgelse blandt 3.000 forældre, som YouGov har lavet for Friluftsrådet sidste år, viste, at 71% af forældrene ville ønske, at deres børn kom mere ud i naturen.

Der kan være mange årsager til, at børn ikke kommer ud i naturen. Urbanisering: at børn vokser op langt fra naturen, kan være en forklaring, men også børns skærmtid og det digitale liv kan spille ind.

Det er derfor projektets klare mål at ændre denne tendens på sigt og skabe en samfundsmæssig forandring, hvor flere børn bliver fortrolige med naturen og har et grundlæggende kendskab til den.