Rødlig Perlemorsommerfugl går markant frem i Søholt Storskov

Af Emil Blicher Bjerregård og Lars Malmborg

Aage V. Jensen Naturfond erhvervede i 2019 1136 ha skov, mark, eng og ager i hjertet af Maribosøerne. Vi kalder det Søholt Storskov fordi mere end 600 ha er udlagt til skov og heraf er mere end 1/3 er urørt skov med stor biodiversitet. Målet er at forvilde naturen og skabe en sammenhængende forvaltning, som vil skabe utallige nye livsmuligheder for dyr og planter.

Med fondens opkøb af Søholt Storskov ved Maribosøerne i 2019, overtog vi en af landets sidste bestande af rødlig perlemorsommerfugl og sortplettet bredpande. Rødlig Perlemorsommerfugl var for få årtier siden vidt udbredt i det østlige Danmarks løvskove, men er desværre gået meget tilbage, og den findes kun 2-3 steder i Danmark, bl.a. i Søholt Storskov ved Maribosøerne. For bare 10 år siden var der stadig mange rødlig perlemorsommerfugl ved Søholtskovene, men i løbet af 2010’erne gik perlemorsommerfuglen stærkt tilbage og var i 2020 næsten helt forsvundet fra området og dermed på nippet til at uddø i Danmark.

I 2021 og 2022’s første måneder gennemførte Naturfonden tiltag for at understøtte sommerfuglenes levevilkår. Det bestod blandt andet i at skabe varme og solrige lysninger i skovene og langs skovvejene. Derfor var det med stor spænding, at moniteringsprogrammet startede op i maj 2022.

Vi kan nu konstatere, at de mange tiltag har være effektive. Særligt på én dellokalitet har bestanden af Rødlig Perlemorsommerfugl vokset. I 2021 var der kun enkelte eksemplarer af Rødlig Perlemorsommerfugl på stedet, og her fra starten af 2022-sæsonen viste årets første monitoreringer, at der på lokaliteten fløj:

  • mindst 35 stk. Rødlig Perlemorsommerfugl, hovedsageligt hanner (9. maj, 2022)
  • mindst 40 stk. Rødlig Perlemorsommerfugl, adskillige hunner og hanner (15. maj, 2022)
  • mindst 75 stk. Rødlig Perlemorsommerfugl, adskillige hunner og hanner, og observationer af parringer (17. maj, 2022).

Endelig er der nu også observeret rødlig perlemorsommerfugl andre lokaliteter i Søholt Storskov.

Det målrettede arbejde med at understøtte bestanden af rødlig perlemorsommerfugl er dermed kommet flyvende fra start. Vi håber, det er starten til at sikre rødlig perlemorsommerfugl en fremtid i Søholt Storskov og i Danmark. Arbejdet med at sikre arten i Søholtskovene er imidlertid slet ikke færdigt. Der er behov for, at årets bestand af rødlig perlemorsommerfugl vil sprede sig, efterhånden som antallet af velegnede lokaliteter etableres i skovlysninger, på skovenge og langs med skovveje. Om en række år vil vi formentligt også kunne finde arten på de store overdrev, som vil opstå efterhånden som Naturfonden får omlagt de tidligere landbrugsarealer. Og netop overdrevene er vigtige for at binde skovområderne sammen for skovenes mange sommerfugle.

Aage V Jensen Naturfond har fået rådgivning af Butterfly Conservation Danmark, som også forestår monitering af sommerfuglene i Søholt Storskov. Butterfly Conservation Denmark er et nystartet dansk firma, som består af Peer Ravn og Emil Blicher Bjerregård.