Ølundgårdområder syder af liv – nyt liv

Skrevet af Kurt Due / Juni 2012

En næsten flyvedygtig mågeunge ender i kløerne på den mægtige havørn. Det er her i juni måned et næsten dagligdags skuespil ved dejlige Ølundgård. Helt op til 3 havørne holder til i Odense Fjordområdet og her er Ølundgård et af favoritstederne.

Søerne summer af liv. Mængder af andefugle har netop nu unger – knopsvaner, grågæs, gravænder, gråænder, knarænder, troldænder. Og så er der lige taffelanden. Denne smukke and blev her midt i juni konstateret med unger på Ølundgård. Og det er noget helt særligt fordi den aldrig før er konstateret ynglende ved Odense Fjord.

Også vadefugle er der masser af. Netop nu er de første allerede på vej sydover. Forleden dag var der mere end 50 af de fantastisk elegante og smukke sortklirer som render rundt i det lave vand for at fange sig en lille fisk eller insekt som måltid. Derudover er der f. eks. hvidklirer og brushøns.

Det interessante ved hvidklirerne og sortklirerne er, at det er hunner. De har forladt ”de hjemlige kødgryder” og søger nu sydpå, mens de mandlige klirer må stå for opfostring af klire-ungerne.

Du når Ølundgårdområdet ved i Otterup at dreje mod Hessum. I Hessum kører du mod Ølund. I Ølund holdes mod Lammesø. Der er fugletårn både ved 4-talsstranden og Ølundgårds Inddæmning. Ellers er vejen mellem Ølund og Lammesø et rigtig godt sted at se fuglene.