Bestyrelser

Fondene har hver sin bestyrelse, hver sin fundats og et fælles sekretariat.

Fondenes fælles sekretariat danner rammen om ledelsen i de tre fonde. Sekretariatet ligger i København og har 11 medarbejdere.

Bestyrelsen i Aage V. Jensens Fond
Bestyrelsen i Aage V. Jensen Naturfond
Bestyrelsen i Aage V. Jensen Charity Foundation