PRESSEMEDDELELSE

AAGE V. JENSEN NATURFOND etablerer Søholt Storskov ved Maribo og skaber endnu et stort naturområde i Danmark

AAGE V. JENSEN NATURFOND har indgået aftale med ejeren af Søholt Gods, Frederik Lüttichau, om erhvervelse af 1.130 hektar natur ved Søholt Gods på Lolland. Naturfonden har i mere end 30 år erhvervet naturområder med det formål at sikre og udvikle natur med høj kvalitet. Søholt Storskov, som området vil blive kaldt, er i forvejen et af de mest artsrige naturområder i Danmark. Søholt Storskov vil fortsat være en del af Naturpark Maribosøerne, og det er Naturfondens ambition at gøre området endnu mere attraktivt for besøgende.

Søholt Storskov ligger indenfor cykelafstand til Maribo og er i dag en del af Søholt Gods og en central del af Naturpark Maribosøerne. Området består af 602 hektar skov (heraf 232 hektar urørt skov), 378 hektar sø, 120 hektar agerjord og 30 hektar naturarealer.

”Naturfonden har med den indgåede aftale om erhvervelse af Søholt Storskov – betinget af myndighedernes tilladelse – sikret sig et stort og sammenhængende godslandskab med fantastiske naturværdier. Området er et af de mest artsrige i Danmark, og rummer store partier af gammel skov bl.a. med over 2-300 år gamle ege og bøge. Søholt Storskov indeholder også rene og meget værdifulde søer, som er omkranset af store skov- og landbrugsarealer, som kan udvikle sig til værdifuld natur – ikke mindst på grund af, at der i området allerede er rig biodiversitet, som nu har mulighed for at sprede sig ud på de tidligere landbrugsjorder” siger Leif Skov, formand for AAGE V. JENSEN NATURFOND.

”Søholt gods er rammen om en vidunderlig natur, og et varieret og smukt landskab, som min familie og jeg er så privilegerede at bo i, og som vi har udviklet og passet på siden vi købte Søholt i 2003. Vi er glade for at AAGE V. JENSEN NATURFOND med deres professionalisme vil højne og sikre natur og liv i og omkring Søholt Storskov. Et stort sammenhængende naturområde på Søholt med Fondens evne til at passe og formidle naturen passer særdeles godt ind her på Lolland. Det bliver rigtig spændende at følge fondens initiativer”, siger Frederik Lüttichau og fortsætter: ”Søholt og Ulriksdal Gods vil fortsat være koncentreret om landbrugsdriften, hvor der i den fortsættende driftsenhed vil være ca. 475 ha landbrug og 250 ha skov og natur. Vi gennemfører samtidig et generationsskifte, hvor vi glæder os over, at vores søn Filip vil tage udfordringer og udviklingsmuligheder op i det ”nye” Søholt. Jeg fortsætter som forpagter af landbruget. For vores ansatte er der ikke ændringer, vi fortsætter i de samarbejdsaftaler og forpagtninger vi har, hvor vi samlet driver godt 1400 ha landbrug.”

AAGE V. JENSEN NATURFOND vil i den kommende tid arbejde med en detaljeret udviklingsplan for naturområdet, så områdets store potentiale kan komme til sin fulde ret. Søholt Storskov er i dag en del af Naturpark Maribosøerne, og det vil det fortsat være under det nye ejerskab.

”Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet med Lolland og Guldborgsund Kommuner omkring Naturpark Maribosøerne. På alle vores nuværende naturområder inddrager vi lokale i arbejdet med forvaltning og naturformidling, og det er også vores plan for Søholt Storskov. Naturfonden vil arbejde målrettet på at højne Søholt Storskovs naturværdier, så endnu flere vil få mulighed for at opleve en rig natur i dag og i fremtiden. Vi glæder os til at komme i gang.” slutter Leif Skov for AAGE V. JENSEN NATURFOND.

Kort over området

Om Aage V. Jensen Naturfond

Aage V. Jensen Naturfond yder støtte til mange naturprojekter i Danmark inden for forskning, formidling og tiltag, der skal øge befolkningens glæde ved naturen. Endvidere har Naturfonden erhvervet en række af Danmarks vigtigste naturområder, så det har været muligt at igangsætte og udføre en målrettet naturbeskyttelse, naturgenopretning og naturformidling til gavn for nuværende og kommende generationer.  Driften og udviklingen af naturområderne planlægges i samarbejde med myndigheder, grønne organisationer, faglige eksperter og lokale naturråd, og indsatsen prioriteres omhyggeligt. Naturfonden ejer i dag 32 naturarealer fordelt på 23 lokaliteter på tilsammen godt 19.000 hektar i Danmark.
Se mere på www.avjf.dk

Yderligere oplysninger:


Anders Skov, direktør

AAGE V. JENSEN NATURFOND
as@avjf.dk, tlf. 33 13 21 45

Frederik Lüttichau,
Godsejer, Søholt Gods
fl@soeholt.nu, tlf. 21 72 03 70

Om Søholt Storskov og Maribosøerne

Store dele af Søholt Storskov blev fredet i 1954 og 1957. Fredningens samlede areal i området er på 1.195 hektar og omfatter de mest sønære arealer. Maribosøerne er Fuglebeskyttelsesområde og Habitatområde, og det eneste danske søområde (indlandslokalitet), der er omfattet af Ramsar-konventionen til beskyttelse af internationalt vigtige forekomster af vandfugle.

I 2000 blev Maribosøerne udlagt til vildtreservat. Jagt og sejlads er reguleret ved en ministeriel bekendtgørelse. I 2003 indgik Skov- og Naturstyrelsen aftale om beskyttelse af ca. 340 ha urørt skov og ca. 200 hektar plukhugstskov på Engestofte-Søholt godser. Naturbeskyttelseslovens generelle bestemmelser om beskyttede naturtyper, beskyttelseslinjer, fortids­minder og diger er i rigt mål repræsenteret i området.

Naturpark Maribosøerne blev som den første danske naturpark indviet i 1999, og er det første danske medlem af Europarc, der tæller europæiske natur- og nationalparker. Maribosøerne er i dag delvist åbnet op for friluftsliv. Skovene besøges af mange mennesker året rundt, og Maribo ligger inden for cykleafstand. Syd for Maribo, ved Søndersø, ligger en meget benyttet naturskole drevet af Lolland og Guldborgsund Kommuner med 30 overnatningspladser, der dækker skoler for hele Lolland-Falster.