PRESSEMEDDELELSE

Danmarks Dagsommerfugle går i luften

Nu skal de danske dagsommerfugle tælles

En millionbevilling fra to danske naturfonde har sikret, at tilstanden for Danmarks dagsommerfugle nu skal følges nøje. Og danskerne skal være med!

Af Peter Bondo Christensen

Formålet med bevillingen er at etablere et nationalt overvågningsprojekt, ’Danmarks Dagsommerfugle’, der skal følge udviklingen for dagsommerfuglene i Danmark.

Overvågningen følger den model for dagsommerfugleovervågning, der allerede sker i 23 andre europæiske lande. Her bidrager frivillige sommerfugletællere med ugentlige tællinger i forårs- og sommerperioden.

Tællingerne ligger langs faste ruter af valgfri længde, som f.eks. kan placeres der, hvor man bor eller arbejder. Data indrapporteres nemt ved hjælp af en app.

Sommerfugle i drastisk tilbagegang

Bag projektet står Professor Toke Thomas Høye fra Aarhus Universitets Institut for Ecoscience, og biologer og sommerfugleentusiaster Anne Eskildsen og Heidi Buur Holbeck, som står bag virksomheden Naturrådgiverne.

Forskere verden over har for længst slået alarm over dagsommerfuglenes drastiske tilbagegang. Derfor er en overvågning af dagsommerfuglene i Danmark i dén grad tiltrængt:

”Hvis vi vil bevare og beskytte vore dagsommerfugle, er det vigtigt, at vi kan følge de enkelte arters bestandsudvikling langt bedre end vi gør i dag”, forklarer Toke Thomas Høye.

”Samtidig er en tæt overvågning af dagsommerfuglene nyttig og omkostningseffektiv, fordi vi ved, at sommerfuglene er gode til at afspejle, hvordan naturen mere overordnet set har det”, siger Toke Thomas Høye.

Sommerfugleentusiaster på banen

”Hvis man er sommerfuglekender, kan man allerede i dag gå i gang med at lave sin egen sommerfugletællerute”, siger Anne Eskildsen.

”Allerede fra sommeren 2023 og i de kommende år arrangerer vi en række workshops landet over for de danskere, der har lyst til at blive oplært som dagsommerfugletællere. Her får man træning i at kende de forskellige dagsommerfuglearter og lære, hvordan man laver selve optællingen”, fortæller Anne Eskildsen.

Interesserede kan læse mere på hjemmesiden (se link nedenfor) eller vores facebookgruppe

Bevillingen er givet i et samarbejde mellem AAGE V. JENSEN NATURFOND og 15. Juni Fonden.