Delvis lukning af Naturrum Gyldensteen Strand i foråret

Pressemeddelelse

Naturrum Gyldensteen Strand på Nordfyn får glasafskærmning for at give læ og tørvejr til naturområdets mere end 80.000 årlige besøgende og de mange skoleklasser.

Derfor vil dele af Naturrummet være afspærret frem til Grundlovsdag den 5. juni 2019. Under hele forløbet vil de offentlige toiletter være åbne og tilgængelige for publikum samt de fleste borde-bænkesæt. Skolernes brug af skolestuen vil ikke blive berørt.

Glasafskærmningen af Naturrummet er en forudsætning for en mere permanent udstilling om Gyldensteen Strands natur, som vi er ved at udvikle.

Frivilliggruppen vil være aktiv fra påske og tilbyde åben Tærskelade, formidling og udlån af grej søndag eftermiddage i sommerhalvåret – ofte med særlige events i tilknytning hertil.

Såfremt der er behov for guidede ture, kan man booke sig ind hos nogle af de lokale guider. Kontaktadresse kan findes på fondens hjemmeside: https://www.avjf.dk/avjnf/naturomraader/gyldensteen-strand/#tab-id-3

Guiderne er uafhængige af naturfonden, og guidning sker mod betaling.

Godt forår ude i det blå!

Kontakt

Lars Malmborg
Biolog, AAGE V. JENSEN NATURFOND
lm@avjf.dk
Mobil 21 663 667

Jens Bækkelund
Opsynsmand
jb@avjf.dk