Biodiversitet Nu

– evt. underoverskrift

Baggrund

Projekt Biodiversitet Nu er blandt Danmarks største citizen science projekter. Ved hjælp af appen NaturTjek og tusindvis af frivillige danskere indsamlede projektet over 1 million observationer af nøje udvalgte arter og levesteder fra 2015 til 2020.

Formålet med projektet er at skabe ny viden om, hvordan biodiversiteten i Danmark har det, og samtidig inddrage den brede befolkning i indsamling af naturdata.

Projektet er et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening, som leder projektet, og forskere fra Københavns Universitet (CMEC) og Aarhus Universitet (DCE).

Naturens udviklingsindeks består af 13 forskellige indeks, foruden indeks for hele Danmark. Vi har beregnet et indeks for landets fem regioner, for fem forskellige landskabstyper og tre indeks for natur med henholdsvis høj, mellem og lav naturværdi (bioscore). Idet interaktive indeks på hjemmesiden kan du nemt sammenligne de 14 indeks med hinanden, dog maks. to af gangen.

Over 20.000 danskere indsamlede med app’en NaturTjek knap 530.000 observationer af udvalgte dyr, planter og svampe i perioden 2015 til 2020. Det er disse observationer, som efter behandling af forskere fra Københavns Universitet (CMEC), er blevet til det, vi kalder Naturens udviklingsindeks.

Naturens udviklingsindeks viser udviklingen for et udvalg af almindelige indikatorarter, som hører hjemme i den danske natur. Naturens udviklings-indeks, nationalt, regionalt og på landskabstyper, viser derfor primært udviklingen for den nære, almindelige natur i Danmark over tid.

Naturens udviklingsindeks for Danmark viser, at almindelige arter som guldsmed, tårnfalk, egern, brun frø og liden klokke, er i fremgang. Det betyder, at sandsynligheden for at se disse almindelige arter er større i dag end i 2015, hvor undersøgelsen blev igangsat.

“Resultatet er i første omgang overraskende og positivt. Vi hører ellers så meget negativt, når det handler om biodiversitet. Vores data er stærk, og uanset hvordan vi tester data og indregner usikkerheder, kommer vi frem til samme resultat – almindelige arter oplever en fremgang i Danmark.” siger Carsten Rahbek, professor i biodiversitet, leder af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet og ansvarlig for artsdataen i Biodiversitet Nu.

Projekt info

Projektdeltagere

Projektet er et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening og forskere fra Københavns Universitet (CMEC) samt Aarhus Universitet (DCE)

Projektforløb

2015 – 2020

Hjemmeside

https://biodiversitet.nu/