Toftehun21

Tofte2015 and Hostemark2015

Projekt Kongeørn

Baggrund

Få ynglende kongeørne i Danmark.
Efter mange års fravær har der siden 1998 fast ynglet kongeørne i Danmark. Siden 2011 har der kun været 3 ynglepar, som tilsammen har fået 36 unger på vingerne. 16 af ungerne er blevet ringmærket, men med undtagelse af tre unger, er deres skæbne ukendt. At antallet af ynglepar af kongeørne ikke stiger, har indtil videre været et ubesvaret spørgsmål. De to GPS-sendere giver indblik i hvor de danske kongeørneungers færden, og måske svar på, hvorfor antallet af ynglepar i Danmark ikke stiger.

Projekt info

Projektdeltagere

  • Anders P. Tøttrup*
  • Jonas Colling Larsen*
  • Jan Tøttrup Nielsen**
  • Anders Johannes Hansen**

*Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet
**Globe Institute, Københavns Universitet

Kontaktperson

Anders P. Tøttrup
aptottrup@snm.ku.dk

Projektforløb

2015 – 2020

Hjemmeside

Hjemmesiden herunder opdateres fortsat med data fra Tofte– og Høstemark2015 og Toftehun21

https://rc.ku.dk/goldeneagle/