Naturgenopretning af Holme Å

– Utraditionelt partnerskab skal forbedre levevilkår for truede dyr

Baggrund

I snart 100 år har vandet fra det vestjyske vandløb Holme Å været lånt til elproduktion på Karlsgårdeværket. Elproduktionen, der tidligere har haft stor betydning for udviklingen i Vestjylland, er i dag ophørt, og nu er tiden kommet til at give vandet tilbage til vandløbet til glæde for både dyr, planter og alle der holder af den danske natur.

Vandløbet er gennem tiden blevet reduceret fra en bredde på fem meter til mindre end én meter, men nu er finansieringen kommet på plads, så arbejdet med naturgenopretningen af Holme Å kan begynde. Helt kort betyder det, at den gamle kanal erstattes med den oprindelige Holme Ås naturlige forløb – det vil sige som et naturligt slynget vandløb fremfor en kunstig kanal.

Projektet skal også sikre, at laks og andre vandrende fisk får adgang til yderligere 30 kilometer ureguleret vandløb. Holme Å var før i tiden kendt som et af Danmarks bedste vandløb for laks og havørreder.

Fakta

  • Naturgenopretningen af Holme Å bliver det største naturgenopretningsprojekt af sin art siden Skjern Å-projektet i starten af dette årtusind.
  •  Det er usædvanligt, at kommuner, virksomheder og fonde finder sammen om finansieringen af naturgenopretningsprojekter.
  •  Holme Å har sit udspring ved byen Bække mellem Billund og Vejen. Herfra løber den 41 kilometer vestpå indtil sammenløbet med Varde Å syd for byen Sig i centrum af Varde Kommune.
  • Vandet fra Holme Å blev tilbage i 1921 ledt mod Karlsgårde Vandkraftværk gennem en kanal. Driften på kraftværket har været indstillet siden 2012, hvorfor der ikke længere er et formål med at lede vandet væk fra den nederste del af Holme Å.
  • Der er 75 lodsejere inden for projektområdet. Det er en forudsætning for projektets gennemførsel, at der er velvillighed til tæt samarbejde fra de private lodsejere langs vandløbet.

Projekt info

Projektdeltagere

  • Varde Kommune
  • AAGE V. JENSEN NATURFOND
  • Den Danske Naturfond
  • Energiselskabet SE

Projektforløb

2019 – ?

Yderligere information

Yderligere information kan findes på Varde kommunes hjemmeside her:

http://www.vardekommune.dk/projekter#holme-aa

Nu flyder vandet igen i Holme Å