Vilde bier og honningbier på naturarealer

– Løsning af akut forvaltningsudfordring

Baggrund

De vilde bier er i tilbagegang. Det kan relateres til en række faktorer som ændringer i arealanvendelse og fragmentering af landskabet, brug af kunstgødning og sprøjtemidler. I de senere år er der desuden peget på, at udsætning af honningbier kan true de vilde bier. Nærværende projekt vil undersøge vilde biers besøgsrater og -længder før og efter udsættelse af honningbier under forskellige koncentrationer med nyudviklet kamerateknik. De indsamlede data vil blive præsenteret for og diskuteret med relevante aktører med henblik på evidensbaseret forvaltning af honningbier som bestøvere.

Projekt info

Projektdeltagere

  • Inger Kappel Schmidt (1)
  • Hjalte Ro-Poulsen (1)
  • David Bille Byriel (1)
  • Toke Thomas Høye (2)
  • Yoko L. Dupont (3)
  • Henning Bang Madsen (3)

1. Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) – Skov, Natur og Biomasse, Københavns Universitet
2. Bioscience – Biodiversitet, Aarhus Universitet
3. Bioscience – Plante- og insektøkologi, Aarhus Universitet
4. Biologi, Økologi og Evolution, Københavns Universitet

Projektforløb

2019 – 2021