Basisinventering af flagermus i og omkring Søholt Storskov 2020

Af Thomas W. Johansen og Hans J. Baagøe