Ynglende og restende fugle i Vejlerne 2019

Teknisk rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi