Analyse af fiskesamfundet i Vilsted Sø

Af Jacob K. Hansen, Lasse H. Spanggard, Thomas B. Sørensen og Morten Yde / Aalborg Universitet – Institut for Kemi og Biovidenskab