Kære bidragsyder

Mange tak for din online donation til Naturfonden. Med din støtte hjælper du os i det store og vigtige arbejde med naturens bevarelse og udvikling, samt de vilde dyrs beskyttelse i Danmark. På baggrund af dit bidrag kan vi gennemføre endnu flere projekter for vores fælles natur, og du hjælper samtidigt til med til at give alle i Danmark mulighed for at opleve en rig natur i dag og i fremtiden.

Med venlig hilsen