Forår med frit udsyn over landet mellem hav og fjord

Af Jan Skriver

De fuglefarlige elledninger over Vejlerne er fjernet, og for eftertiden risikerer hverken grågåsen, knopsvanen eller rørdrummen at miste livet ved en kollision med højspændingsledninger over et af Nordvesteuropas vigtigste reservater for vandfugle.

En risikofaktor for Vejlernes rige fugleliv er i bogstavelig forstand blevet jordet her ved indgangen til en ny ynglesæson for rørskovens fugle.

14 kilometer højspændingsledninger fra Frøstrup over Kærup Holme til Klim Fjordholme er blevet lagt som kabler i jorden.

Og de tårnhøje master, der har udfordret æstetikken i landskabet, er fældet i februar.

Dermed er det slut med kollisioner, hvor gæs, svaner eller sjældne rørdrummer mister livet efter et sammenstød med ledninger.

Linjeføringen over Vejlerne har i mere end 50 år været dødsfælder for fugle.

”Det er en fantastisk gevinst for naturen i området i og omkring Kærup Holme, at luftledningerne og de høje master nu er væk. Rent visuelt kan man nu så langt øjet rækker se den rene natur, uden at den er brudt af industrielle streger i form af højspændingsledninger. Vi er også sluppet af med en betydelig fare for fuglene. Ledningerne har kostet ganske mange fugleliv i det halve århundrede, de har hængt over rørskovene”, siger Niels Dahlin Lisborg, der er driftsleder i Vejlerne for AAGE V. JENSEN NATURFOND.

Betonen skal ud af rørskoven

Fundamenterne til den fuglefarlige linjeføring blev støbt i 1967, hvorpå stålmasterne tårnede sig op, mens kilometerlange 150 kilovolts (kV) ledninger ledte strømmen tværs over Kærup Holme.

Men efter godt fem årtier i luften trængte linjeføringen til at blive renoveret eller skiftet ud.

Transmissionsselskabet Energinet.dk besluttede derfor at tage naturhensyn ved at lægge 14 kilometer på strækningen fra Frøstrup over Kærup Holme til Klim Fjordholme som kabler

Selskabet er ved at udbygge elnettet i Han Herred, Thy, Mors og Salling, så det kan blive klar til at modtage strøm fra nye vindmøller i området.

Mens masterne, der har holdt ledningerne i luften, nu er væk, står betonfundamenterne, der har båret højspændingsmasterne i Kærup Holme-området, fortsat.

”Det er meningen, at disse fundamenter skal brydes ned, og alt materiale fra dem skal fragtes ud af rørskoven. Det bliver et hårdt og besværligt arbejde, fordi terrænet er meget vanskeligt at operere i for maskiner. Efter planen vil Energinet.dk få udført arbejdet i august, når fuglenes yngletid er forbi, og før efterårets fugletræk for alvor indfinder sig”, siger Niels Dahlin Lisborg.