Forvalter med fokus på vidder og grønne enge

Skrevet af Jan Skriver / august 2014

Vejlernes nye driftsleder har haft Skjern Ådalen og Tipperne som arbejdsplads. Han kender engrylens, kobbersneppens og skestorkens krav til livet og naturplejens nødvendighed. Og så vil han gerne fortælle og formidle forunderlige historier fra det fri.

Ni ud af ti jyske bilister er dus med dæmningen på hovedvej A11, der som en snorlige trafikåre skiller Bygholm Vejles grønne tæppe af en eng fra Limfjorden. Men det er i realiteten de færreste, der for alvor kender landet mellem hav og fjord med alle dets hemmeligheder og herligheder af sjældne sumpfugle og fortryllende udsigter.

Det vil 43-årige Niels Dahlin Lisborg, der er Vejlernes nye driftsleder, gerne lave om på. Han håber at kunne bidrage med øjenåbnende oplevelser til et bredere publikum, som tager på opdagelse.

Niels Dahlin Lisborg er skovfogeduddannet naturforvalter, men han er også uddannet formidler med ret til at bære uglen, naturvejledernes symbol.

Ligegyldigt hvilken kasket, han har på, er naturen omdrejningspunktet, og han vil gerne fortælle endnu flere besøgende i det fri om mangfoldigheden og magien under hjemlige himmelstrøg.

”Jeg håber at kunne ”brande” Vejlerne, så flere mennesker forbinder området med rige og unikke oplevelser, som de kan få ved at dreje lidt væk fra hovedvejen. Historien kan handle om traneflokkenes trompeteren, rørdrummens brølen fra Nordeuropas største rørskove eller strandtudsens kvækkekoncert en forårsaften. Den kan handle om krondyrene, der breder sig, eller om odderen, som man sjældent ser, men som er her. Den kan også tage udgangspunkt i kulturhistoriske mindesmærker fra dengang englænderne i 1800-tallet ville dræne og inddæmme Vejlerne til kornmarker. Helt konkret vil jeg gerne have pressen mere i tale, så historierne om naturen og menneskets påvirkning af Vejlerne bliver fortalt vidt omkring, og ikke kun blandt fagfolk”, siger driftslederen.

Ligesom sin forgænger Mogens Bøgeskov Andersen har Niels Dahlin Lisborg ansvaret for den praktiske del af naturplejen i et af Danmarks vigtigste vådområder for vandfugle.

Fra sin fortid som projektleder i Naturstyrelsen Blåvandshuk med ansvar for driften og plejen af Skjern Ådalen og Tipperne, Danmarks ældste fuglereservat, kender han kataloget af midler til en effektiv naturpleje.

Han ved, at et græssende korps af drøvtyggende kreaturer sammen med den rette vandstand og en nøje tilrettelagt slåning af vegetationen på det rigtige tidspunkt, er afgørende for naturrigdommen i enge, der huser en mangfoldighed af fugle.

”Jeg har haft ansvaret for at få afgræsset 2.000 hektar i Skjern Ådalen og 600 hektar fuglerige enge på Tipperne. 1.500 kreaturer skulle der til for at modvirke den tilgroning, der truer mange af vores åbne landskaber. Det er uhyre vigtigt at fastholde et højt græsningstryk i Vejlerne, og så kan det godt være, at vi skal langt omkring for at skaffe kvier og kødkvæg. Vejlernes kerneområder af våde, grønne enge er vitale, dem skal vi holde godt fast i. På engfronten håber jeg at kunne etablere flere såkaldte ”blå bånd”, der er åbne, sumpede overgange mellem vandfladerne og græsningsengen. Kreaturerne skal kunne gå ud i vandet og bide vegetationen ned. Dyrenes færdsel på søbredderne reder op til en rigdom af planter med orkideerne som de måske mest spektakulære. Og det giver en lang række vandfuglearter optimale muligheder for at søge føde”, siger Niels Dahlin Lisborg.

Den 43-årige driftsleder og naturforvalter er med flytningen fra det sydvestjyske til hjørnet i nordvest kommet tættere på sine rødder. Han stammer fra Sindal i Nordjylland, hvor Tolne Bakker i drengeårene var et eventyrland i nabolaget.

Sammen med sin hustru Marianne, der i forvejen kender vejen til Vejlerne, for hun er født i Thisted, bor han i tjenesteboligen med udsigt til vartegnet Bygholm Vejle Mølle.

Ægteparret har to drenge, en lille på 8 måneder og en purk på to år. Det ligger i luften over Limfjordslandet, at knægtene vil blive naturmennesker, og ligesom sin far få naturformidlere snarere end fodboldstjerner som forbilleder.

For Niels Dahlin Lisborg har engelske David Attenborough fra BBC og danske Poul Thomsen, der engang i DR var ”Dus med Dyrene”, altid være blandt livets store stjerner. De kan nemlig formidle, så fuglene synger.

Vejlernes nye driftsleder vil gøre sit til at fortælle vidt og bredt fra det fri, så man lytter og ser. Naturfotografering er hans store passion. I sin tid etablerede han et billedbureau, der nu drives af hustruen med hele verden i fokus, og hvis fotos af meget høj kvalitet er blevet brugt i bøger og blade i en lang række lande.

For eftertiden vil Niels Dahlin Lisborg i særlig grad stille skarpt på sortternerne, sølvhejrerne, sommerfuglene, guldsmedene, ja på alt det levende i landet, der nu ligger lige ved hånden.