Ovstrup Hede

Ovstrup Hede

Beskyttelse af sårbar flora og fauna på indlandsheden

Ovstrup Hede mellem Herning og Holstebro er et 490 hektar fredet område med indlandshede, nåletræsplantage, enge, overdrev og vandløb. Indlandshedens flora og fauna er sårbar. Selvsåede, fremmede nåletræer er en af de største trusler mod den oprindelige vegetation.

På opfordring fra Ringkøbing Amt og Dansk Ornitologisk Forening påtog Aage V. Jensens Fonde sig i 2002 opgaven med naturgenopretning og vegetationspleje af området. Midlerne er blandt andet rydning af selvsåede nåletræer samt slåning og afbrænding af hedens vegetation. Denne pleje følges op af græsning fra en relativ stor, naturlig bestand af rådyr og krondyr.

Naturgenopretningen omfatter endvidere sløjfning af gamle grøfter samt rydning af nåletræsplantage, hvor det skønnes nødvendigt. Med tiden skal den resterende del af plantagen gøres mere oprindelig og robust. Midlet er indførelse af naturligt hjemmehørende træer og buske som bl.a. eg, skovlind, skovfyr, kristtorn og taks. Disse arter hører oprindeligt hjemme i de pågældende egne af Jylland.

Ovstrup Hede er et EF-habitatområde. Det indebærer f.eks., at heden skal plejes optimalt, samt at der i vandløbene skal tilstræbes mest mulig naturlig vegetation og tages særlige hensyn til odderen.

DK_ovstruphede

Tilsynsførende

 • Jacob Skriver – Driftleder
 • Telefon 98 58 77 71
 • Mobil 51 25 02 34
 • E-mail js@avjf.dk

Kort

map_icoOvstrup hede kort

Rigere vegetation og dyreliv

Som følge af den hensigtsmæssige pleje og drift er hedens vegetation blevet mindre truet. Tilsvarende er der sket en positiv udvikling med vildtbestanden og det øvrige dyreliv på indlandsheden, engene og overdrevene. F.eks. er den store tornskade og odderen blevet mere stabile i området, siden naturgenopretningen startede.

Besøg på Ovstrup Hede

Ovstrup Hede har været fredet siden 1968. Der er en offentlig og gruset bilvej gennem området. Vejen, der giver et godt udsyn over naturområdet og dets dyreliv, skal ifølge fredningen forblive grusvej.

Fredningen begrænser offentlighedens færdsel til markvejene på heden. Færdsel til fods og på cykel i skov og plantage skal ske på etablerede veje og stier.

Ovstrup Hede

Naturråd

Et naturråd er rådgivende for arbejdet med genopretningen og plejen af Ovstrup Hede. Naturrådet består af repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening.

Rapporter om området

Ovstrup Hede - en undersøgelse af natsommerfugle

Ovstrup Hede – en undersøgelse af natsommerfugle

Læs hele rapporten her

Ovstrup Hede – Årsrapport 2009

Ovstrup Hede – Årsrapport 2009

Indhold

 1. Indhold  2
 2. Oversigt  3-4
 3. Indledning  5-6
 4. Historik  7
 5. Resume af naturforvaltningstiltag 2002-2008  8-10
 6. Naturforvaltning. Aktiviteter 2009 11
 7. Naturforvaltning. Konkrete aktiviteter 2010 11
 8. Naturforbedrende tiltag 2002-2009  12
 9. Pejlemærker 2010  13-15
      + Bilag
Læs hele rapporten her

Mulighed for guidning i Naturfondens reservater

På Naturfondens ejendomme foretages der mange organiserede ture. De fleste sker privat og med egen guide.

Men det er også muligt at kontakte en kvalificeret, lokal naturvejleder/-guide til en rundvisning i flere af vores naturområder. Guiderne er ikke ansat af Naturfonden, hvorfor der oftest vil være forbundet med et gebyr for et guidet arrangement. Gebyret er Naturfonden uvedkommende, og det vil blive oplyst ved direkte henvendelse eller på henvist hjemmeside. Naturfonden kan anbefale følgende Naturvejleder til guidning på vores ejendom ved Ovstrup Hede:

Ole Olsen

Artikler om området

Kronede dage for krondyret

Posted by on jan 14, 2013 in Ovstrup Hede | Kommentarer lukket til Kronede dage for krondyret

Kronede dage for krondyret

Der er sket en væsentlig forøgelse af krondyrbestanden på Ovstrup Hede. Tidligere var der kun 10-15 dyr, men nu er vi oppe på en bestand, der om foråret tæller cirka 70 individer. Vi har ikke store hjorte i vores område, det er udelukkende rudler af hinder, man kan se, siger Poul Hald-Mortensen, der er biolog i Aage V. Jensen Naturfond og tilsynsførende for den cirka 500 hektar store midtjyske hede, som fonden erhvervede i 2002

read more