Vores værdier

og strategiske indsatsområder

Med udgangspunkt i visionen og missionen for Aage V. Jensen Naturfond har vi en række værdier, som danner grundlaget for vores arbejde:

Vi formidler
Vi mener, at formidling er vigtig for opnåelse af målene inden for alle vores indsatsområder. Indsatsen inden for formidling har høj prioritet, fordi vi mener, at kendskab til, indsigt i og forståelse for naturens rigdom er en forudsætning for, at naturværdier værdsættes.

Vi vil den rige natur
Vi prioriterer rig natur og ønsker at foretage en aktiv naturforvaltning for at sikre en bedre tilstand i naturen. Vi arbejder for biodiversitet og mangfoldighed, som er væsentlige for naturens overlevelse og balance.

Vi beskytter naturen og skaber basis for gode naturoplevelser
Vi tilgodeser befolkningens nutidige og fremtidige ønsker om rige naturoplevelser, og vi er meget bevidste om at sikre den størst mulige tilgængelighed på vores naturarealer, så flest muligt kan få gode naturoplevelser.

Vi er forskningsorienterede
Vi støtter og opfordrer til forskning på egne arealer samt andre former for projekter, som viser, hvordan naturindholdet kan forbedres. Vi ønsker vidensdeling og formidling af de opnåede resultater, og vi evaluerer vores projekter på basis af fakta.

Vi er nyskabende
Vi er langsigtede, risikovillige og nyskabende. I praksis har vi frihed til at løbe en risiko og igangsætte eksperimenter, som hverken det offentlige eller privat personer har mulighed for.

Vi samarbejder
Vi skaber resultater via samarbejde. Vi arbejder for at deltage i og formidle samarbejde mellem alle parter inden for naturbeskyttelse for at nå et fælles mål. På vores større naturejendomme sker det også i regi af lokale naturråd. Der er brug for alle gode kræfter og ressourcer for at få en rig natur. Vi deler gerne vores viden og erfaringer.

Vi vil dialog og kommunikation
Vi søger åbenhed og dialog. Vi ønsker at have en klar profil, at skabe kendskab til vores indsats for naturen og til de udfordringer, der knytter sig til at skabe rig natur. Vi ønsker at indbyde til dialog, men også at kommunikere om de naturoplevelser, som vi skaber basis for.

”Vi ønsker at beskytte og opbygge danske naturværdier baseret på videnskabelige undersøgelser og aktiv brug af den viden, vi opnår”

Vores strategiske indsatsområder

Forbedre
– Øge naturværdierne på egne arealer

Vi arbejder løbende på at øge naturværdierne på vores arealer, og det vil vi i de kommende år gøre ved at optimere forvaltningen og øge naturoplevelserne på arealerne.

Påvirker
– fremme en naturdagsorden

Vi ønsker at deltage i og yde støtte til projekter, der kan medvirke til at fremme den overordnede naturdagsorden og dermed styrke indsatsen for naturen. Vi ønsker også at skabe øget synlighed og kendskab til vores aktiviteter.

Iværksætter
– opnå en betydende donorrolle

Vi ønsker at få en betydende donorrolle, dvs. vi ønsker at igangsætte, støtte og drive aktiviteter samt at indgå i stærke partnerskaber.