Ansøgning

Hvad støtter vi?
Naturfonden støtter projekter indenfor kategorierne forskning, forvaltning og formidling, som bidrager til opnåelse af en rigere natur. Naturfonden støtter især:

– Innovative projekter, herunder projekter som kan udfordre eksisterende tilgange og udvikle praksis.
– Projekter som gennemføres i partnerskaber mellem relevante aktører.
– Projekter som kan øge kendskabet til naturen og styrke danskernes relation hertil.

FORMIDLING

Hvem kan søge?
Ansøgere der arbejder med formidling, undervisning eller oplevelser indenfor natur.

Hvad kan søges?
Der er åbne ansøgningsrunder indenfor projekter, der laver nyskabende formidling og oplevelser om natur og biodiversitet. Projekterne kan foregå i naturen, i alternative læringsmiljøer eller via brede kommunikationskanaler. Vi støtter især projekter der har børn som målgruppe, herunder forældre og voksne, der formidler til børn.

FORSKNING

Hvem kan søge?
Fonden modtager ansøgninger fra både enkelte institutter og forskningskonsortier, der repræsenterer en eller flere danske forskningsinstitutioner. Samarbejde mellem forskningsinstitutter og citizen science-projekter prioriteres højt.

Hvad kan søges?
Der er åbne ansøgningsrunder hvor alle følgende temaer kan søges i hver runde: Naturbevarelse, naturgenopretning, naturforvaltning, økosystemforståelse, monitering og metoder til naturforståelse. Naturfonden stiller også egne naturarealer til rådighed for forskning.

FORVALTNING

Hvem kan søge?
Aktører indenfor naturforvaltning. Fonden lægger vægt på ansøgninger, som sker i partnerskaber fra/med fx myndigheder, forskningsinstitutioner og/eller grønne organisationer.

Hvad kan søges?
Der er åbne ansøgningsrunder, hvor der kan søges midler til projekter, der identificerer nutidige og fremtidige forvaltningsbehov, dilemmaer og udfordringer og derved proaktivt understøtter udvikling og nytænkning af den fremtidige naturforvaltning.

Hvad støtter vi ikke?
Der ydes ikke støtte af kulturel og social karakter, fx til kunst, kultur, teater, værdigt trængende, sport, syge m.v. Der ydes alene støtte til vilde dyr i naturen, og derfor ikke til husdyr, dyrehaver, zoologiske haver m.v.

Ansøgningsforløb
I ansøgningsforløbet vil du blive bedt om at opgive de informationer om ansøgeren og projektet, som er en forudsætning for, at fonden kan behandle ansøgningen. Ansøgningen kan først indsendes, når al obligatorisk information er henholdsvis indtastet på ansøgningssiderne og uploadet som PDF-filer. Kort efter at ansøgningen er indsendt, vil du modtage en bekræftelses-mail indeholdende et ansøgningsnummer.

PDF-dokumenter til ansøgningen
Ud over ansøgerens personlige oplysninger, som indtastes i skemaet på de næste sider, skal nedenstående dokumenter foreligge i PDF-format, inden ansøgningen kan indsendes.

– Projektbeskrivelse
– Budget
– Eventuelt CV
– Andre relevante dokumenter

Af hensyn til persondatabeskyttelse og overholdelse af lovgivningen på dette område er det vigtigt, at et eventuelt CV vedhæftes som et separat dokument, således at det kan fjernes fra fondens database, så snart ansøgningen er færdigbehandlet.