Budget

Opstil et retvisende budget 

Når I søger Aage V. Jensen Naturfond om støtte til et projekt, skal I vedhæfte et retvisende budget til ansøgningen, som viser, hvad støtten skal bruges til.

Det er vigtigt, at I opstiller et retvisende budget for projektet, hvor det tydeligt fremgår, hvilke udgifter projektet indeholder, f.eks. til lønudgifter, projekt- og administrative omkostninger. Herunder også hvis der indgår medfinansiering i projektet.

Budgetskabelonen er tænkt som en hjælp til dette, og er kun tænkt som et eksempel, da alle projekter er forskellige og kan rumme mange forskellige aktiviteter og budgetposter.