Æbelø

Havørnen yngler atter på Æbelø

Havørnen yngler atter på Æbelø

For første gang siden 1869 har vor største rovfugl, havørnen, ynglet på Æbelø i 2011. Havørnen har gennem mange år holdt mere eller mindre fast til på Æbelø i vinterhalvåret men har ikke indtil nu slået sig ned for at yngle.

For 3 år siden observerede vi pludselig et par. En ældre han og en ung ikke udfarvet hun. Da det drejede sig om en ung hun-havørn, troede vi ikke, at parret ville begynde at yngle, hvilket de normalt først gør, når de begge er ca. 6 år gamle og har fået deres voksen-dragt. Derfor håbede vi blot på, at de ville blive på øen, indtil hunnen var blevet gammel nok til at yngle.

Read More

Ahorn er ikke en naturlig hjemmehørende art for Æbelø

Ahorn er ikke en naturlig hjemmehørende art for Æbelø

Ahorn er formentlig plantet ud på Æbelø i midten af 1900-tallet for at blive anvendt som gavntræ. Æbelø var på dette tidspunkt hverken fredet eller udlagt som urørt skov. Desuden blev der drevet både landbrug og traditionelt skovbrug på øen. Ahorn har desværre den ulempe, at de unge ahorn-træer vokser som “sild i en tønde”, hvilket gør, at der kun kommer ganske lidt lys ned til skovbunden, når ahornens blade springer ud…

Read More