Forside

Featured_Le_laug

Lokale frivillige laver naturpleje i naturreservatet Vejlerne.

I et samarbejde mellem Aage V Jensen Naturfond og en gruppe lokale natur- og fugleinteresserede er der i dette efterår lavet små, fine naturplejeprojekter, hvor frivillige har udført naturpleje i naturreservatet Vejlerne.

Læs mere her

Featured_gyldensteen_1

 Ny natur under forandring

Dyr og planter indvandrer hurtigt til Kystlagunen – men der er forskelle

Syddansk Universitets intense overvågning i Kystlagunen ved Gyldensteen Strand har vist store forskelle mellem ”øst” og ”vest”. Det skyldes, at vandudskiftningen i den østlige del går meget langsommere end i den vestlige del. Og det betyder, at der i løbet af sommeren dannede sig meget store algemåtter i den østlige del, som gav anledning til iltmangel ved bunden. Den iltmangel har formodentlig gået hårdt ud over de sand- og hjertemuslinger, som blev fundet i store mængder i sommeren.

Læs mere her

Featured_02122013_LS_underskriver_ddn

Pressemeddelelse

Den Danske Naturfond giver mere natur til Danmark og danskerne

Der bliver skrevet Danmarkshistorie, når Den Danske Naturfond snart bliver en realitet. En unik fond, der er etableret som et offentlig-privat samarbejde mellem staten og to private fonde, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond. Naturfonden har til formål at forbedre den danske naturtilstand, og giver befolkningen, virksomheder og organisationer bedre mulighed for at bidrage med både tid og penge til naturen. Når loven om Fonden er vedtaget af Folketinget, vil startkapitalen på 875 mio. kr. – doneret af VILLUM FONDEN, Aage V. Jensen Naturfond og af staten – kunne begynde at arbejde på naturprojekter og for mere natur til danskerne.

Læs mere her

Featured_tranetraef

Tag til Tranetræf

På kanten mellem Skandinaviens største rørskove og den i fuglekredse store, berømte Bygholm-slette holder tranerne træf som de har for vane hvert år på denne tid. Over 200 af de store vingefang samler i øjeblikket kræfter til det videre træk mod syd – og flere kommer til. Vi er i Vejlerne – Danmarks største fuglereservat oppe i grænselandet mellem Han Herred og Thy og med Limfjorden som tilstødende nabo mod syd.

Læs mere her

Featured_Vildsted_Soe

Ny bro over Vilsted Sø øger mulighed for rundture i naturområdet.

Aage v. Jensen Naturfond donerer 1 million kroner til en ny bro over Vilsted Sø. Vilsted Sø er Nordjyllands største ferskvandssø og rummer et rigt og spændende fugleliv. Søen og de omkringliggende enge ejes af Aage V. Jensen Naturfond, der bl.a. har opstillet et populært fugletårn i området.

Læs mere her

Tre fonde – et formål

Aage V. Jensens Fonde består af to danske og en international fond, der alle arbejder for ”naturens bevarelse og de vilde dyrs beskyttelse”. På denne hjemmeside gives eksempler på fondenes mange aktiviteter, en oversigt over de naturarealer, som fondene ejer, og et indblik i de mange naturbeskyttelsestanker og visioner, der søges ført ud i livet.

Fondenes mål er at hjælpe med til at bevare, beskytte, udvikle og synliggøre naturværdierne. Fondene ønsker også at indsamle viden om naturen og formidle denne viden bredt, både til børn, unge og ældre. Den vigtigste vision er at give alle mulighed for at opleve en rig natur – i dag og langt ud i fremtiden.

Tryk på logoet  for at komme videre…

avjf_logo_centreret
avjnf_logo_centreret
avjcf_logo_centreret

(dansk version)