Forside

 

Danmarks første to fødte elgkalve i 5000 år

To af de tre unge elgkøer, som blev udsat sidste sommer har hver fået en velskabt kalv. Frans Ritter var den første til at få et godt foto af den ene kalv med sin mor.

Læse mere her

 

Pernille Blach Hansen nyt bestyrelsesmedlem i Aage V. Jensen Naturfond

Bestyrelsen i Aage V. Jensen Naturfond har udpeget Pernille Blach Hansen som nyt bestyrelsesmedlem. Pernille Blach Hansen afløser tidligere industriminister og direktør Nils Wilhjelm, som efter mange års dedikeret arbejde nu giver stafetten videre.

Læs mere her

Elgkalve i Lille Vildmose

De folk, som holder opsyn med området, havde observeret, at en elgko opholdt sig på det samme sted i tre dage, hvilket er usædvanligt. De nærmede sig derfor stedet og så koen med den nyfødte kalv. De har forventninger om, at en af de andre elgkøer også har fået en kalv, fordi den også har opført sig på samme måde i flere dage.

Læs mere her

Nye Fugle ved Filsø

Vores lokale fuglekyndige, Jens Rye Larsen, ved Filsø meddeler: ”Der er nogle af os, som er så privilegerede, at vi næsten dagligt kan færdes på Filsø. Og for os skal der rigtig meget til for at få os helt op på tæerne efter alle de fantastiske fugleoplevelser, som søen har kunnet byde på de første år – hele 234 fuglearter er set ved Filsø.

Læs mere her

 

Bioblitz i Lille Vildmose

Indbydelse – Vil du være med til en Bioblitz i Lille Vildmose  den 25-26 august fra kl. 18 og 24 timer frem.

En Bioblitz går ud på i løbet af 24 timer at registrere så mange arter, planter og dyr som muligt i et givet område. Bioblitzen i Lille Vildmose skal foregå i det såkaldte Mellemområde med den klare hensigt at følge indvandringen og udviklingen af flora og f auna i naturgenopretnings- området. Mon ikke den byder på mange overraskelser ?

Læs mere her

Nye forskningsmillioner til dansk natur fra Aage V. Jensen Naturfond

Dansk natur tilgodeses med 64 mio. kr., når Aage V. Jensen Naturfond nu uddeler sin hidtil største donation til forskning i naturforvaltning. Naturfonden støtter 12 konkrete projekter, som i samarbejde med 5 universiteter skal bidrage til Naturfondens vision om at give alle i Danmark mulighed for at opleve en rig natur – i dag og i fremtiden”.

Læs mere her

Tre fonde – et formål

Aage V. Jensens Fonde består af to danske og en international fond, der alle arbejder for ”naturens bevarelse og de vilde dyrs beskyttelse”. På denne hjemmeside gives eksempler på fondenes mange aktiviteter, en oversigt over de naturarealer, som fondene ejer, og et indblik i de mange naturbeskyttelsestanker og visioner, der søges ført ud i livet.

Fondenes mål er at hjælpe med til at bevare, beskytte, udvikle og synliggøre naturværdierne. Fondene ønsker også at indsamle viden om naturen og formidle denne viden bredt, både til børn, unge og ældre. Den vigtigste vision er at give alle mulighed for at opleve en rig natur – i dag og langt ud i fremtiden.

Tryk på logoet  for at komme videre…

avjf_logo_centreret
avjnf_logo_centreret
avjcf_logo_centreret

(dansk version)