Forside

Ny cirkulær bro i Filsø i Vestjylland giver unik adgang til fugleparadis

Der er gode nyheder til naturelskere i Danmark. En ny cirkulær bro gør det lettere at komme tæt på det særlige landskab omkring Filsø i Vestjylland. Den nye naturoplevelse er et resultat af et samarbejde mellem Realdania, Aage V. Jensen Naturfond og Naturstyrelsen, og kan opleves for publikum fra starten af sommerferien.

Læs mere her

Nye forskningsmillioner til dansk natur fra Aage V. Jensen Naturfond

Dansk natur tilgodeses med 64 mio. kr., når Aage V. Jensen Naturfond nu uddeler sin hidtil største donation til forskning i naturforvaltning. Naturfonden støtter 12 konkrete projekter, som i samarbejde med 5 universiteter skal bidrage til Naturfondens vision om at give alle i Danmark mulighed for at opleve en rig natur – i dag og i fremtiden”.

Læs mere her

Nils Wilhjelm træder tilbage fra bestyrelsen

Nils Wilhjelm meddelte i slutningen af 2016, at han efter at have rundet de 80 år fandt tiden inde til at træde tilbage fra bestyrelsen. Dog således, at han ville vente til vores lange proces med at behandle de mange forskningsansøgninger var færdig. Det skete på bestyrelsesmødet den 24 januar d.å., hvor vi uddelte 64 mill. kr. til forskningsprojekter – fondens største samlede uddeling til forskning.

Læs mere her

Fem nye elge til Lille Vildmose

Fredag 20. januar 2017 flytter yderligere 5 nye svenske elge ind i Lille Vildmose i Østhimmerland. Dermed øges bestanden til i alt 10 elge i Danmarks største fredede landområde.

Læs mere her

Vi har på baggrund af Berlingskes dækning af Aage V. Jensens Fonde de seneste dage fået en række henvendelser, som alle spørger ind til det faktuelle i sagen. Derfor har vi valgt at offentliggøre kapitlet ”Den anonyme givers fonde” fra bogen ”Tømrermesteren – en historie om Aage V. Jensen“.

Bogen, som er udgivet af Ajour Press International og redigeret af Rud Kofoed, udkom i 2013 på initiativ fra Aage V. Jensens arvinger og Aage V. Jensens Fonde.

Læs kapitlet her

Nyhedsbrev fra Vejlerne

Her midt i december arbejdes der stadig bredt på mange fronter indenfor reservatet. Der er stadig længe til Jul. Alle tårnene har fået et tjek så vi er klar til at modtage gæster i juledagene. I værkstedet klargøres i øjeblikket kraftige egestolper, der skal videresendes til vildmosen. Sluserne efterses og renses for grøde så portene er funktionelle – og vi ikke risikerer indløb.

Læs mere her

Tre fonde – et formål

Aage V. Jensens Fonde består af to danske og en international fond, der alle arbejder for ”naturens bevarelse og de vilde dyrs beskyttelse”. På denne hjemmeside gives eksempler på fondenes mange aktiviteter, en oversigt over de naturarealer, som fondene ejer, og et indblik i de mange naturbeskyttelsestanker og visioner, der søges ført ud i livet.

Fondenes mål er at hjælpe med til at bevare, beskytte, udvikle og synliggøre naturværdierne. Fondene ønsker også at indsamle viden om naturen og formidle denne viden bredt, både til børn, unge og ældre. Den vigtigste vision er at give alle mulighed for at opleve en rig natur – i dag og langt ud i fremtiden.

Tryk på logoet  for at komme videre…

avjf_logo_centreret
avjnf_logo_centreret
avjcf_logo_centreret

(dansk version)