Forside

Visualisering af det nye Toftebakketårn

Lille Vildmose: Toftebakketårnet på kanten af Tofte Mose genopstår i ny og bedre udgave

De fleste der har været på guidede ture i Tofte Skov og Mose kender Toftebakketårnet som det høje tårn i skovkanten med en formidabel udsigt over højmosen. I de seneste år har Naturfonden desværre været nødsaget til at lukke det gamle tårn på grund af råd, men nu sker der noget! 

Læs mere her

Vejlernes Dag - for hele familien

Kom med til Vejlernes Dag

Vejlerne er Danmarks største, videnskabelige reservat og rummer bl.a. Skandinaviens største, samlede rørskovsområde og Nordjyllands største sø. Reservatet er levested for en lang række spændende fugle, dyr og planter. Den 5. maj 2018 holder vi “åbent hus” og alle er velkommen.

Læs mere her

Lille Vildmose med i kapløbet om fornem EU-pris

På baggrund af den igangværende naturgenopretning i Lille Vildmose er området udpeget som et af 25 nominerede områder til en EU-pris, der kårer det bedste Natura 2000-område.

Læs mere her

Foto: Jan Skriver

Ild bekæmper de uønskede nåletræer i Lille Vildmose

Mariagerfjord Kommune forsøger at komme den uønskede sitkagran til livs. Det sker i samarbejde med Aage V. Jensen Naturfond og forskere fra GEUS

Læs mere her

Mindeord for Nils Wilhjelm

Formanden for Aage V. Jensen Naturfond, advokat Leif Skov, skriver her mindeord for forhenværende industriminister Nils Wilhjelm, som i 12 år var et bærende bestyrelsesmedlem i Naturfonden.

Læs mere her

Skuddræbt kongeørn var hannen i yngleparret på Danmarks første kongeørnelokalitet

DNA-analyser af fjer har afsløret, at den kongeørn, som i marts 2016 blev fundet død ved Limfjorden, er hannen fra det succesfulde 2015-ynglepar i Tofte Skov i den fredede Lille Vildmose.

Læse mere her

2017 blev også et år med mange tiltag i naturområderne – for naturen og oplevelsen: Indvielsen af Filsø-ellipsen markerer afslutningen på flere års arbejde på at skabe et centralt besøgssted med svung for områdets mange tusinde besøgende.

Læs mere her

 

Tre fonde – et formål

Aage V. Jensens Fonde består af to danske og en international fond, der alle arbejder for ”naturens bevarelse og de vilde dyrs beskyttelse”. På denne hjemmeside gives eksempler på fondenes mange aktiviteter, en oversigt over de naturarealer, som fondene ejer, og et indblik i de mange naturbeskyttelsestanker og visioner, der søges ført ud i livet.

Fondenes mål er at hjælpe med til at bevare, beskytte, udvikle og synliggøre naturværdierne. Fondene ønsker også at indsamle viden om naturen og formidle denne viden bredt, både til børn, unge og ældre. Den vigtigste vision er at give alle mulighed for at opleve en rig natur – i dag og langt ud i fremtiden.

Tryk på logoet  for at komme videre…

(dansk version)