Forside

 

2017 blev også et år med mange tiltag i naturområderne – for naturen og oplevelsen: Indvielsen af Filsø-ellipsen markerer afslutningen på flere års arbejde på at skabe et centralt besøgssted med svung for områdets mange tusinde besøgende.

Læs mere her

Birkesø i Lille Vildmose har nu nået sit maksimale vandspejlsniveau

Den 6. december 2017 fik vandet igen lov til at løbe ind i den gamle, drænede Birkesø i Lille Vildmose, og allerede i begyndelsen af det nye år har Birkesø i store træk genfundet sit gamle historiske leje.

Læs mere her

Gamle vandløb får nyt liv

I sensommeren 2017 blev Loddenbæk i Tofte Skov indviet. Bækken var tidligere en dyb og lige grøft, etableret med det formål at dræne de nordlige dele af Tofteskov, så disse arealer kunne benyttes til skovdrift.

Læs mere her

Kom og oplev naturen fra Egensehytten

Den nye udsigt i Egense Plantage ved Gyldensteen Strand blev indviet mandag den 11. september 2017. Adgangen og hytten er indrettet for alle – også folk med barnevogn eller kørestol. Hytten er placeret, så den overskuer det sydøstlige hjørne af Engsøen.

Læs mere her

Nyhedsbrev fra Vejlerne

Græsningssæsonen nærmer sig sin afslutning efter en fin sæson. Fugletrækket er godt i gang. Traditionen tro samler tranerne sig nu på Bygholmengen.

Læse mere her

Tre fonde – et formål

Aage V. Jensens Fonde består af to danske og en international fond, der alle arbejder for ”naturens bevarelse og de vilde dyrs beskyttelse”. På denne hjemmeside gives eksempler på fondenes mange aktiviteter, en oversigt over de naturarealer, som fondene ejer, og et indblik i de mange naturbeskyttelsestanker og visioner, der søges ført ud i livet.

Fondenes mål er at hjælpe med til at bevare, beskytte, udvikle og synliggøre naturværdierne. Fondene ønsker også at indsamle viden om naturen og formidle denne viden bredt, både til børn, unge og ældre. Den vigtigste vision er at give alle mulighed for at opleve en rig natur – i dag og langt ud i fremtiden.

Tryk på logoet  for at komme videre…

avjf_logo_centreret
avjcf_logo_centreret

(dansk version)