Aage V. Jensens Fonde

Tre fonde – et formål

Aage V. Jensens Fonde består af to danske og en international fond, der alle arbejder for ”naturens bevarelse og de vilde dyrs beskyttelse”. På denne hjemmeside gives eksempler på fondenes mange aktiviteter, en oversigt over de naturarealer, som fondene ejer, og et indblik i de mange naturbeskyttelsestanker og visioner, der søges ført ud i livet.

Fondenes mål er at hjælpe med til at bevare, beskytte, udvikle og synliggøre naturværdierne. Fondene ønsker også at indsamle viden om naturen og formidle denne viden bredt, både til børn, unge og ældre. Den vigtigste vision er at give alle mulighed for at opleve en rig natur – i dag og langt ud i fremtiden.

”Vi ønsker aktivt at tage del i moderniseringen af den danske naturforvaltning og at medvirke til at styrke grundlaget for etablering af nye samarbejds konstellationer – til gavn for naturens sag” "Vi vil inspirere både børn og voksne til at komme ud i naturen - og bidrage til viden om naturen" ”Vi ønsker at beskytte og opbygge danske naturværdier baseret på videnskabelige undersøgelser og aktiv brug af den viden, vi opnår”

Kontor midlertidigt lukket

Vi har valgt at følge myndighedernes opfordring, og vores kontor er grundet smittefaren fra coronavirus lukket foreløbigt frem til 30. marts 2020. I den anledning arbejder alle medarbejdere, som er ansat på kontoret i Kampmannsgade, hjemmefra.

Din mail vil blive læst og ekspederet, men vi håber på din forståelse for lidt længere svartid end normalt.

Nyheder

Ikon boks titel

Click here to add your own text