Forside

Vejlernes Dag

Lørdag den 6. maj åbner naturreservatet Vejlerne op for offentligheden og inviterer på oplevelser for store og små.

Læs mere her

Bioblitz i Lille Vildmose

Indbydelse – Vil du være med til en Bioblitz i Lille Vildmose  den 25-26 august fra kl. 18 og 24 timer frem.

En Bioblitz går ud på i løbet af 24 timer at registrere så mange arter, planter og dyr som muligt i et givet område. Bioblitzen i Lille Vildmose skal foregå i det såkaldte Mellemområde med den klare hensigt at følge indvandringen og udviklingen af flora og f auna i naturgenopretnings- området. Mon ikke den byder på mange overraskelser ?

Læs mere her

Ny cirkulær bro i Filsø i Vestjylland giver unik adgang til fugleparadis

Der er gode nyheder til naturelskere i Danmark. En ny cirkulær bro gør det lettere at komme tæt på det særlige landskab omkring Filsø i Vestjylland. Den nye naturoplevelse er et resultat af et samarbejde mellem Realdania, Aage V. Jensen Naturfond og Naturstyrelsen, og kan opleves for publikum fra starten af sommerferien.

Læs mere her

Nye forskningsmillioner til dansk natur fra Aage V. Jensen Naturfond

Dansk natur tilgodeses med 64 mio. kr., når Aage V. Jensen Naturfond nu uddeler sin hidtil største donation til forskning i naturforvaltning. Naturfonden støtter 12 konkrete projekter, som i samarbejde med 5 universiteter skal bidrage til Naturfondens vision om at give alle i Danmark mulighed for at opleve en rig natur – i dag og i fremtiden”.

Læs mere her

”Vi får løbende spørgsmål omkring stiftelsen af fondene samt administrationen af dem. Interesserede kan læse mere om Aage V. Jensens Fonde i kapitlerne ”Den anonyme givers fonde” og ”Den betroede” fra bogen ”Tømrermesteren – en historie om Aage V. Jensen“

Læse mere her

Fem nye elge til Lille Vildmose

Fredag 20. januar 2017 flytter yderligere 5 nye svenske elge ind i Lille Vildmose i Østhimmerland. Dermed øges bestanden til i alt 10 elge i Danmarks største fredede landområde.

Læs mere her

Tre fonde – et formål

Aage V. Jensens Fonde består af to danske og en international fond, der alle arbejder for ”naturens bevarelse og de vilde dyrs beskyttelse”. På denne hjemmeside gives eksempler på fondenes mange aktiviteter, en oversigt over de naturarealer, som fondene ejer, og et indblik i de mange naturbeskyttelsestanker og visioner, der søges ført ud i livet.

Fondenes mål er at hjælpe med til at bevare, beskytte, udvikle og synliggøre naturværdierne. Fondene ønsker også at indsamle viden om naturen og formidle denne viden bredt, både til børn, unge og ældre. Den vigtigste vision er at give alle mulighed for at opleve en rig natur – i dag og langt ud i fremtiden.

Tryk på logoet  for at komme videre…

avjf_logo_centreret
avjnf_logo_centreret
avjcf_logo_centreret

(dansk version)