Forside

Kom til åbent hus ved Gyldensteen Strand til sommer

En gruppe aktive lokale borgere med interessant lokalviden vil tage imod de mange besøgende i sommer ved Naturrum Gyldensteen

Aage V. Jensen Naturfond blev meget glade, da initiativtager Svend-Erik Errebo kom og tilbød opstart af en frivilliggruppe ved Gyldensteen Strand. Han har som kommunens repræsentant gennem det sidste års tid arbejdet med at få Naturskolen ved Gyldensteen Strand op at stå, og han har i den forbindelse set, hvor mange mennesker, der kom til området.

Læs mere her

Featured_klyde

Engsøen på Gyldensteen er klydens nye nordfynske paradis

I 2014 ynglende der en stor bestand af klyder på Aage V. Jensen Naturfonds ejendom Gyldensteen. Der var op mod 50 par ynglende klyder ved Engsøen og knap 10 par på Reservatet.

Ornitologernes ugentlige fugletællinger tyder på, at klyde-bestanden bliver mindst lige så stor i 2015. Mandag 13. april 2015 taltes mere end 225 klyder i det samlede område.

Læs mere her

Featured_maagerodde

Ny udsigtsplatform indviet ved Mågerodde på Mors

Mågerodde viste sig vejrmæssigt fra sin bedste side da den nye udsigtsplatform med kig over strandengene og Limfjordslandet blev indviet den 11. april. 

Morgendiset løftede i løbet af formiddagen sløret for en betagende udsigt over landskabet og i takt med at forårssolen fik magt dukkede også Thy frem i horisonten på den anden side af fjorden.

Læs mere her

Featured_daemningsminde_indvielse

Stort påske-rykind til det nye Dæmningsmindetårn

Mere end 2000 besøgte Gyldensteen Strands nyeste attraktion i påsken

Med en stor ekstra indsats lykkedes det håndværkerne fra tømrerfirmaet Madsen i at færdiggøre Fyns største fugletårn ved Gyldensteen Strand lige op til påske. Indvielsen af tårnet markerer samtidig Kystlagunens 1 års fødselsdag.

Læs mere her

Pressemeddelelse

Den 27. januar 2015

Historisk naturfond begynder arbejdet

Den Danske Naturfond med en startkapital på 875 mio. kroner begynder nu sit arbejde med at forbedre naturen i Danmark. Den samlede bestyrelse er udpeget og holder i dag sit første møde.

Et bredt flertal i Folketinget vedtog før jul loven om Den Danske Naturfond. Det er en historisk nyskabelse inden for den danske naturforvaltning. Fonden holder i dag sit første møde og kan dermed gå i gang med arbejdet med at forbedre Danmarks natur.

Læs mere her

Featured_elg

Elgen vender tilbage til Danmark

Langlemmet hjort: Verdens største hjort vil om godt et år få en renæssance i det danske landskab, når et dusin elge sættes ud i Lille Vildmose. Det er cirka 5.000 år siden, at elgen sidst havde sin faste plads i Danmarks skove og moser.

Læs mere her

Tre fonde – et formål

Aage V. Jensens Fonde består af to danske og en international fond, der alle arbejder for ”naturens bevarelse og de vilde dyrs beskyttelse”. På denne hjemmeside gives eksempler på fondenes mange aktiviteter, en oversigt over de naturarealer, som fondene ejer, og et indblik i de mange naturbeskyttelsestanker og visioner, der søges ført ud i livet.

Fondenes mål er at hjælpe med til at bevare, beskytte, udvikle og synliggøre naturværdierne. Fondene ønsker også at indsamle viden om naturen og formidle denne viden bredt, både til børn, unge og ældre. Den vigtigste vision er at give alle mulighed for at opleve en rig natur – i dag og langt ud i fremtiden.

Tryk på logoet  for at komme videre…

avjf_logo_centreret
avjnf_logo_centreret
avjcf_logo_centreret

(dansk version)