Projekter

Projekter

Den vigtige forskning og formidling

Fondens formål indebærer støtte til forskning og vidensindsamling, der er relevant for vores overordnede mål. Men viden om naturens værdier er ikke nok i sig selv – den skal også formidles, og både unge og ældre naturinteresserede skal have mulighed for at engagere sig i samspillet og forståelsen mellem mennesker og natur.

Derfor lægger Aage V. Jensen Naturfond stor vægt på formidling og arbejder også aktivt for at øge interessen for naturen. Der etableres besøgscentre, stier, udsigtstårne og adgang for handicappede, fremstiller informationsmateriale og støtter udgivelsen af bøger og undervisningsmateriale – alt sammen for at bringe mennesker tættere på naturen.

En diskret hjælpende hånd

Børn på udflugt i naturenAage V. Jensen Naturfond konkurrerer ikke med offentlige myndigheder eller private organisationer om erhvervelse af naturarealer eller andre projekter. Fonden erhverver kun naturområder efter anbefaling fra stat, kommune eller grønne organisationer, og samarbejder med disse om projektudvælgelse og gennemførelse.

Beskyttelse, benyttelse og samspil

For at kunne beskytte naturen er det afgørende, at man har befolkningens opbakning, engagement og deltagelse. Derfor arbejder fonden for at give befolkningen viden om og lyst til at færdes i naturen gennem naturvejledning, afholdelse af guidede ture, anlæg af fugletårne og bræddebroer gennem vådområder, og ved drift af besøgscentre.

Af fondens 28 ejendomme kan de 25 frit besøges. Kun i Vejlerne og i en del af Lille Vildmose har fonden videreført gamle begrænsninger i adgangen for at beskytte den sårbare natur. Da myndighederne valgte at frede Lille Vildmose og Æbelø, blev erstatningen anvendt til det lokale besøgscenter, en lokal naturfond og erhvervelse af nærliggende naturarealer.

Fonden som samarbejdspartner

Fonden ønsker bred opbakning bag naturbeskyttelsen på alle arealer for at få den til at bestå. Derfor søges samarbejde med både myndigheder, grønne organisationer og andre interessegrupper om såvel drift og pleje, som befolkningens anvendelse af arealerne.

Ved Gudenåengene er Randers Naturcenter f.eks. opført i samarbejde med Randers Kommune til glæde for især børn og unge, to handicapbåde er indrettet til sejlads på Gudenåen, og der er udsat Europæisk Bison til græsning i samarbejde med Randers Regnskov.

I alle vores større naturområder er der nedsat et Naturråd med repræsentanter fra bl.a de grønne organisationer, som rådgiver fonden om drift, plejeplaner m.v.

Naturområderne drives ikke med kommercielt sigte. Tværtimod bruger fonden årligt et tocifret millionbeløb på at drive dem. For at skaffe endnu flere ressourser til at arbejde for naturen tager vi dog de indtægter, der er muligt fra skovdrift, jagt, EU-tilskud, fredningserstatninger m.v.